ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่ 27 มกราคม 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้นายสิทธิวัฒน์   น้อยวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล     สิมมา นักวิชาการสหกรณ์   ร่วมกับนายวุฒิชัย   เชื้อสิงห์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน ณ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ

 

{gallery}