สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมตรวจสต็อกข้าว

วันที่ 27 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายประพันธ์ศักดิ์ ทองไทย นักวิชาการมาตรฐานสินค้า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเข้าตรวจตามโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}