ประชุมชี้แจงเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายสวน เพ่งพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยตัวแทนจากสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรพนา จำกัด สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปทุมราชวงศา จำกัด กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ห้วย เข้าร่วมประชุมชี้แจงเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยนายชาญวิทย์ ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ และปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ชี้แจงในการขอรับจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ณ สำนักงานเลขที่ 363 หมู่ 1 ตำบลนาป่าแซง จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}