ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญวรรณ   แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา ร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ จำนวน 2 แปลง ประกอบด้วย สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน และสหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}