ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้นางสาวพรพิมล   สิมมา นักวิชาการสหกรณ์   พร้อมด้วยนายโกมาศ   เสภูมี พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ณ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ

 

{gallery}