วันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ  เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวัชรินทร์  มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาหมอม้า ม.4 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  เพื่อร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้เกษตรกรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลปลูก

{gallery}