ร่วมตรวจติดตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังปี 2564/65

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายนิวัตร คำภา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมตรวจสอบสต็อกผู้ประกอบการมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งคณะทำงานตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังจังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}