ตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์พนา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา ร่วมกับนายสมาน สมวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา ตรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์พนา เพื่อก่อสร้างโรงหมักปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ จำนวน 1 แปลง   เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}