จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 16.2 ล้านบาท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุรเดช ปัดสำราญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 10 สถาบัน โดยแยกเป็น โครงการปกติ จำนวน 4 สถาบัน จำนวนเงินให้กู้ 3,650,000 บาท โครงการพิเศษ จำนวน 6 สถาบัน จำนวนเงินให้กู้ 12,610,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 16,260,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}