ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระยุทธ จิตร์ตรีสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโพนทอง จำกัด เพื่อแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ รับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสหกรณ์ พร้อมกันนี้ได้มีนายสมคิด คชวงค์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการต่าง ๆ ณ ที่ทำการสหกรณ์ ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

{gallery}