แนะนำ การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางก้าวหน้าสามัคคี

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริมการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตลอดจนรายรับ – รายจ่าย ต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางก้าวหน้าสามัคคี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

{gallery}