ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่ 11 เมษายน 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้นางสาวพรพิมล     สิมมา นักวิชาการสหกรณ์   พร้อมด้วยนายโกมาศ   เสภูมี พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน ณ ตำบลห้วยเเละตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}