รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน  2565  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์  สร้างความเป็นสิริมงคล โดยมีว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป  และให้พรแก่บุคลากรในสังกัด  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

{gallery}