ร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าร่วมประชุมกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเมืองอำนาจเจริญ จำกัด เพื่อแนะนำแนวทางการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในสหกรณ์ตามบัญชาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเสนอแนะแนวทางการประกอบอาชีพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรทางเลือก ประกอบด้วย ตะไคร้ ข่า ขมิ้นชัน หญ้าแพงโกลา

{gallery}