ออกพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินกรณีพิพาท

วันที่ 25  เมษายน  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ   เชาว์น้อย   สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ   มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์พนา   ออกพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินกรณีพิพาท นายหวัน   บุญหลาย เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 28  ตารางวา  ณ  ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ