โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน

วันที่  26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้นายมงคล  ศรีมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และติดตามการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรและมาตรการคู่ขนาน ของ สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ปีการผลิต 2564/65 มีผู้นำสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 65 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด