ลงพื้นที่เเก้ไขปัญหาที่ดิน กรณีร้องเรียนบุกรุกที่ป่าไม้

วันที่  24 พฤษภาคม  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้นางสาวเพ็ญวรรณ   แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา  ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อจ.5 (ดงคำเดือย-ฝั่งขวาห้วยทม)  เเละผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหินกอง  ลงพื้นที่เเก้ไขปัญหาที่ดิน กรณีร้องเรียนบุกรุกที่ป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 16 ไร่   ณ  บ้านหินกอง  ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ