ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่  25 พฤษภาคม  2565 นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้นางสาวพรพิมล   สิมมา  นักวิชาการสหกรณ์   พร้อมด้วยนายโกมาศ   เสภูมี   พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดิน  จำนวน  1 แปลง เนื้อที่ประมาณ  1 ไร่ 2 งาน  ณ ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ