โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ