ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่  27  พฤษภาคม 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้นางสาวพรพิมล   สิมมา  นักวิชาการสหกรณ์   พร้อมด้วยนายโกมาศ   เสภูมี  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการแบ่งเเยกที่ดินในนามเดิม  จำนวน  1 แปลง เนื้อที่ประมาณ  4 ไร่   ณ  ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ