จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 8.1 ล้านบาท

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุรเดช ปัดสำราญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 4 สถาบัน แยกเป็นวัตถุประสงค์ให้กู้จำนวน 1 สถาบัน วัตถุประสงค์จัดหาสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 3 สถาบัน จำนวนเงินให้กู้ทั้งสิ้นจำนวน 8,100,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ