ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่  30  พฤษภาคม 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้นายสิทธิวัฒน์   น้อยวงศ์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล  สิมมา  นักวิชาการสหกรณ์   ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดิน  จำนวน  1 แปลง เนื้อที่ประมาณ  12 ไร่  1 งาน  ณ ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ