พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่  2  มิถุนายน  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ  โดยมีนายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ หนองโปร่ง (องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา) หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ