พิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละวางพานพุ่ม  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่  3 มิถุนายน 2565  นายนิกร   ทองจิตร   นายอำเภอปทุมราชวงศา   เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละวางพานพุ่ม  เเละพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ในการนี้ ว่าที่ร้อยโท  ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญวรรณ    แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว   ณ  หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ