กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่  8  มิถุนายน  2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  นำบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ทำความสะอาด) ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทุกวันพุธ ณ บริเวณสระน้ำข้างอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตามนโยบายของนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ศูนย์ราชการมีความสะอาดอยู่เสมอ