ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอหัวตะพาน

วันที่  9  มิถุนายน  2565  เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้ นายมงคล  ศรีมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอหัวตะพานประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และรับทราบบัญชี รายรับ - รายจ่าย ให้เป็นปัจุุบัน ณ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอหัวตะพาน