ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่  22  มิถุนายน 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา  มอบหมายให้นางสาวพรพิมล   สิมมา  นักวิชาการสหกรณ์   พร้อมด้วยนายโกมาศ   เสภูมี  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการแบ่งเเยกที่ดิน  จำนวน  1 แปลง เนื้อที่ประมาณ  1  ไร่  3 งาน ณ ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ