ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริมการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายนิวัตร คำภา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวเพียงฤทัย พันเจริญ  และนางสาวนคร สุขดี กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่เพื่อแนะนำส่งเสริมในการบริหารจัดการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด