ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ  เชาว์น้อย  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยนางสมจิตร์  นันตะวัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2565  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  เป็นไปตามเป้าหมาย  โดยมีนายธนูสินธ์  ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ