ติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ พุ่มจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่ติดตามผลสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565 ณ แปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ