ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์

วันที่  3  สิงหาคม 2565 นางสาวเพ็ญวรรณ  แสนทวีสุข  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา   มอบหมายให้นายสิทธิวัฒน์  น้อยวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  พร้อมด้วยนางสาวพรพิมล     สิมมา  นักวิชาการสหกรณ์    ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกพื้นที่ตรวจสอบระวังชี้เเนวเขตในพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อทำการออกโฉนดที่ดิน  จำนวน  1  แปลง เนื้อที่ประมาณ 52 ตารางวา   ณ ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ