ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุ หัวหน้าส่วนราช และร่วมกันทำบุญตักบาตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุ หัวหน้าส่วนราช และร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ ลานเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีผู้เกษียณอายุ ที่เข้าร่วมงาน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และสหกรณ์จังหวัด