ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ ระยะที่ 2    ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ  สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาฯ ระยะที่ 2    ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปทุมราชวงศา จำกัด และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พระเหลา  สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  27 ราย ณ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ