สสจ.อำนาจเจริญ ประชุมวางแผนการขุนโคเนื้อให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายสวน เพ่งพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา เพื่อวางแผนการขุนโคเนื้อให้ได้มาตรฐาน จำหน่ายให้กับบริษัทสยามบีฟและขายต่อให้กับประเทศจีนตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้   โดยราคาวัว(วัวมีชีวิตหน้าฟาร์ม) ลูกผสมยุโรปกิโลกรัมละ 95 บาท ราคาวัวลูกผสมบรามัน กิโลกรัมละ 80 บาทโดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปทุมราชวงศา เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3