วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำ Kick Off กิจกรรม 5 ส โดยการดูแลสถานที่ทำงาน ให้มีระเบียบ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ณ บริเวณที่ทำการนิคมสหกรณ์พนา (หลังใหม่) อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ