พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ถวายปัจจัย ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ