สัมภาษณ์รายการสหกรณ์สรรสร้าง กับบริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด 

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการสหกรณ์สรรสร้าง กับบริษัท ฟาร์มแชนเนล ประเทศไทย จำกัด ประเด็นการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน จำกัด ในการดำเนินโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวฤดูการผลิตปี 2562/63 ณ สหกรณ์การเกษตรหัวตะพาน  จำกัด  อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้สหกรณ์ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรสมาชิกและผู้บริโภค