กิจกรรมงานรวมใจชาวไร่อ้อย จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรวมใจชาวไร่อ้อย ครั้งที่ 3 ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผลอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด งานนี้จัดโดยบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย การนำอ้อยเข้าหีบ สถานการณ์ราคาอ้อย และประชาสัมพันธ์แนะนำสหกรณ์ชาวไร่อ้อยลำเซบาย จำกัด ให้เป็นที่รู้จัก