สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสมทบโครงการ " รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ"

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิทยา บรรหารวุฒิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินให้เหล่ากาชาด จำนวน 5,000 บาท ในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนำไปเป็นรายได้มาใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพันธกิจจัดหารายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในงานประเพณีฮีตสิบสอบและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562