ติดตามการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเพียงฤทัย พันเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวนคร สุขดี นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางนาแต้ จำกัด