วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นสำนักงานใหม่ที่ทำการนิคมสหกรณ์พนาและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ