แนะนำการรวบรวมยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย จำกัด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสวน เพ่งพิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มอบหมายให้นางดาวรุ้ง ทุ่งเย็น เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวโสภิตา เคหาวัตร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมให้คำแนะนำการรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านนาห้วยทราย จำกัด โดยมีสมาชิกนำยางพาราเข้ามาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ จำนวน 51 ราย ประมาณ 16 ตัน