โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการออกหน่วยบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการโดยจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และแนะนำด้านการรวมกลุ่ม การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแจกน้ำยาล้างจานให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ วัดสายนาดง หมู่ 6 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ