สสจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประเมินผลคัดเลือกจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ออกติดตาม ให้คำแนะนำ และประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ของนายสุนิช ศรีจันทร์ และนางอุมาพร โมลี เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงที่มีความพร้อมสามารถเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ในการศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ