พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายปริโย โทบุตร   รักษาราชการแทน นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในการนี้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของนิคมสหกรณ์พนา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ