กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ซุ้มนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

            โดยกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขัน รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ

รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนเจริญวิทยาคม

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ และโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ