กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนพุทธอุทยาน) จังหวัดอำนาจเจริญ