พิธีวถายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีวถายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายสุริยัน ทองธรรมชาติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ