นิคมสหกรณ์พนาตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

วันที่ 17 ธันวาคม   2562 นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์พนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ ออกตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสมาชิก สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา และเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน Organic ในปีงบประมาณ 2563 ณ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ