ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนรวมเพื่อเกษตรกร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้หนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมเร่งรัดหนี้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีเป้าหมายคือสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้ผิดนัดค้างชำระหนี้ตามโครงการฯ จำนวน 5 สถาบัน โดยมีผู้ค้ำประกันของแต่ละสหกรณ์ ผู้ชำระบัญชี เข้าร่วมประชุมการประชุม และได้รับเกียรติจากนายขวัญไพร จันทนา อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดอำนาจเจริญ และนายอดิศักดิ์ ราชทยานนท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ